กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะ" ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2562

กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะ" ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 

ขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม  โดยความร่วมมือดำเนินงานโครงการฯ ของวัดพระธรรมกาย, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, มูลนิธิธรรมกาย, คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, ชมรมเรารักคลองสาม, ผู้นำชุมชน, กลุ่มอาสาสมัคร, สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายฯ 

ได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

และได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, อาสาสมัคร, นักเรียน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล พร้อมเพรียงกันเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048632661501567 Mins