พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "โครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี" ประจำปี พ.ศ. 2562  ในกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2562

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "โครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี" ประจำปี พ.ศ. 2562 
ในกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาฯ
ดำเนินการโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมถ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง และภาคีเครือข่ายฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016320164998372 Mins