พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2563

 Total Execution Time: 0.00087936719258626 Mins