พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘ พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก(Wolrd-PEC) ครั้งที่ ๑๔ วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2563

พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘
พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก(Wolrd-PEC) ครั้งที่ ๑๔
วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
The 38th International Moral and Ethics Contest (IMEC)

Awards Presentation Ceremony,

The 14th Wolrd Peace Ethics Contest (World-PEC)

Awards Presentation Ceremony on Saturday, 8th February 2563 B.E.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021033016840617 Mins