พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ ปีที่ ๑๖ ครั้งที่ ๑๕๐ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๑๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดบุณณาราม จ.นราธิวาส

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2563

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๖ ครั้งที่ ๑๕๐
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๑๕
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.057836882273356 Mins