สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร ,สำนักบุคคลกลาง และสำนักสื่อสารองค์กร สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 29 กพ. พ.ศ.2563

สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร ,

สำนักบุคคลกลาง และสำนักสื่อสารองค์กร

สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 Total Execution Time: 0.0041802366574605 Mins