นวกะ นวกภูมิ

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2547

                    .....นวกะ แปลว่า ผู้ใหม่ ผู้บวชใหม่ พระใหม่ เรียกว่า พระนวกะ พระวินัยใช้หมายถึง พระภิกษุที่มีพรรษายังไม่ครบ ๕

 

               .....นวกภูมิ หมายถึงชั้นหรือระดับของพระที่นับว่ายังเป็นผู้ใหม่ คือยังมีพรรษาไม่ครบ ๕ ยังต้องอยู่ในความปกครองดูแลของพระอุปัชฌาย์อยู่ พระวินัยเรียกว่ายังต้องถืออนัสสัยอยู่

 

               ....นวกภูมิ ใช้เป็นชื่อเรียกการเรียนการสอนที่เจ้าคณะผู้ปกครองจัดขึ้นสำหรับพระบวชใหม่ที่อยู่จำพรรษาโดยเฉพาะ ก่อนออกพรรษาจัดให้มีการสอนด้วย เรียกว่า สอบชั้นนวกภูมิ หรือ สอบนวกภูมิ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00084351698557536 Mins