สิ่งเเวดล้อม

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2563

คำพ่อ คำเเม่

ตอน สิ่งเเวดล้อม

ลูกรัก...

               คนเรานอกจากควรดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีแล้ว  สิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เราต้องดูแลและให้ความสนใจ เพราะสิ่งแวดล้อมจะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราดีไปด้วย สิ่งแวดล้อมมีทั้งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ ลำคลอง อากาศ และ ที่เราสร้างขึ้นมาเอง เช่น ที่อยู่อาศัย บริเวณ
บ้าน สิ่งปลูกสร้าง ถนนหนทาง สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนให้คุณ ให้โทษแก่คนเราได้ทั้งสองทาง ถ้าเรา ดูแลจัดการดีก็ให้คุณ ถ้าเราดูแลจัดการไม่ดีก็ให้โทษ


               ดังนั้น ลูกควรดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อประโยชน์ แก่ตัวลูกเองและคนข้างเคียง โดยเริ่มตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ จัดการดูแลให้สะอาดปราศจากกลิ่นและอับทึบ อย่าให้รกรุงรังเป็นแหล่งเชื้อโรค บริเวณบ้านดูแลให้สะอาด ปลูกไม้ดอกไม้ใบไว้ให้ร่มรื่น กำจัดแหล่งที่เป็นที่อาศัยของยุง ทิ้งขยะ ให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งขยะ เศษอาหาร และสิ่งสกปรกลงในแม่น้ำคลอง ไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่า รวมไปถึงการไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดมลพิษคือเกิดฝุ่นเกิดควัน เกิดเสียงดัง หรือเกิดกลิ่นเหม็นให้เป็นที่เดือดร้อนคนอื่น


                การดูแลรักษา การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดี และไม่ทำสิ่งแวดล้อมให้เสียหาย ล้วนเป็นประโยชน์แก่ตัวเราทั้งนั้น เมื่อจัดการสิ่งแวดล้อมดี บ้านก็จะน่าอยู่ บริเวณบ้านก็จะสวยงาม ถนนหนทางก็จะร่มรื่น แม่น้ำลำคลองก็จะสะอาด บ้านเมืองก็จะปลอดมลพิษทั้งปวง เป็นเรื่องดีทั้งนั้น
 

                ตรงกันข้ามถ้าเราไม่ดูแลจัดการ สิ่งแวดล้อมให้ดี มีแต่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีลงทุกวัน  คนที่จะเดือดร้อนจริงๆ เพราะถูกสิ่งแวดล้อมลงโทษก็คือตัวเรานี่เอง
 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00087680021921794 Mins