การเตรียมพร้อม

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2563

คำพ่อ คำเเม่

ตอน การเตรียมพร้อม


ลูกรัก...


                        ในชีวิตแต่ละวันของคนเรานั้นมีเรื่องที่จะต้องให้แก้ไขอยู่ร่ำไป เดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้ บางครั้งก็นำความลำบากทุกข์ยากมาให้เพราะแก้ไขไม่ได้ แม้ลูกเองก็คงเคยประสบเรื่องอย่างนี้มาบ้างแล้ว อยากบอกวิธีสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ นั่นก็คือการเตรียมพร้อม ซึ่งหมายถึงการตระเตรียมป้องกันแก้ไขให้พร้อม
ไว้ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาหรือเรื่องนั้นจะมาถึง เหมือนการเดินทางไกลซึ่งจะต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นแผนการเดินทาง เสบียง เสื้อผ้า พาหนะ รวมถึงเงินที่ต้องใช้จ่าย ถึงเวลาก็หยิบฉวยเดินทางได้ทันที เดินทางไปแล้วก็จะไม่ขาดเหลืออะไร


                     การเตรียมพร้อมเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เมื่อเกิดปัญหาก็แก้ได้ทันที เช่นเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้พร้อม พอเกิดไฟไหม้ก็หยิบมาใช้ได้ทันที เตรียมหยูกยาที่จำเป็นไว้พร้อม พอเจ็บไข้อะไรก็พอประทังได้ไม่ร้ายแรง เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมคิดไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร จะทำอะไร จะทำอย่างไร ดังนี้เป็นต้น

 

                     การเตรียมพร้อมอย่างนี้ทางพระเรียกว่า ไม่ประมาท  คนที่มีความรอบคอบเขาจะเตรียมพร้อมเสมอ พอเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์คับขันขึ้น ก็จะสามารถผ่านปัญหาผ่านเหตุการณ์นั้นๆ ไปได้โดยไม่ทุกข์ไม่ลำบากมากนัก ท่านจึงสอนกันมาว่าอย่าเป็นคนประมาท เตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้ ป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไขภายหลัง ความประพฤติแบบวัวหายแล้วล้อมคอกนั้น ท่านสั่งสอนกันมาว่าอย่าทำ
 

พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077555179595947 Mins