เลี้ยงลูกให้ดี

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2563

18-8-63-3-b.jpg

คำพ่อ คำแม่

ตอน เลี้ยงลูกให้ดี


ลูกรัก ...

                   การเลี้ยงลูกที่ถูกต้องอีกแบบหนึ่งคือเลี้ยงลูกให้ดีนั้น หมายความว่าต้องให้เขาเป็นคนดีทั้งจิตใจและการกระทำ ความจริงพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีทั้งนั้น แต่ลูกจะเป็นคนดีตามที่ต้องการได้ทุกคนก็หาไม่ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับเราผู้เป็นพ่อแม่ด้วย คือเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเป็นอันดับแรก เราอยากให้ลูกของเราดีอย่างไร ดีทางไหน เราก็ต้องทำให้เขาเห็นหรือพาเขาไปดูแบบอย่างที่ดีตามที่เราต้องการ เช่นอยากให้ลูกมีน้ำใจ มีเมตตากรุณา เราต้องทำตัวให้เป็นคนมีน้ำใจมีเมตตากรุณาให้เขาเห็นเป็นประจํา เราอยากให้ลูกขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญู เราก็ต้องทำอย่างนั้นเป็นแบบอย่าง การเอาแต่สอนเอาแต่บอกให้ลูกขยัน ซื่อสัตย์ กตัญญู จะเกิดประโยชน์น้อย  สู้ทำให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างไม่ได้หรอก เลี้ยงลูกให้ดีอีกทางหนึ่ง  คือสนับสนุนส่งเสริมให้เขามีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น ช่วยคนที่ลำบากยากจน อย่างนี้ก็เป็นการฝึกให้เขาเป็นคนดีได้เหมือนกัน

 

                    คนเรานั้นอยากดีด้วยกันทุกคน แต่ที่ดีไม่ได้เพราะคนใกล้ตัวบ้าง สิ่งแวดล้อมบ้าง เหตุการณ์บังคับบ้าง ไม่มีโอกาสทำความดีบ้าง หากเราจะให้ลูกของเราดีตามที่เราต้องการ เราก็ต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเขาก่อน เราต้องมีศิลปะในการเลี้ยงค่อยๆ ปั้นค่อยๆ แต่ง ค่อยๆแนะนำชักนำเขาไปในทางที่ดี เขาก็จะเป็นได้อย่างที่เราต้องการ การเลี้ยงลูกให้ดีนี้ค่อนข้างยาก ต้องทำติดต่อเรื่อยไป อย่าด่วนเหนื่อยหน่ายเสียก่อน ปั้นลูกให้เป็นคนดีนั้นยากกว่าปั้นโอ่งปั้นไหหลายร้อยหลายพันเท่านัก


                    ขอให้ลูกยึดถือคติที่ว่า “ถ้าอยากให้ลูกดี ก็ต้องทำดีให้ลูกดู” รับรองไม่ผิดหวังในตัวลูกแน่

พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014146645863851 Mins