คนหลักลอย

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2563

21-8-63-L.jpg

คำพ่อ คำเเม่
ตอน คนหลักลอย


ลูกรัก...

                    ผู้ที่เป็นหัวหน้าคนหรือผู้ใหญ่นอกจากไม่ควรเป็นคนหูเบาเเล้ว ยังไม่ควรเป็นคนหลักลอยด้วย ที่ถูกควรยึดหลักเเละรักษาหลักไว้ให้มั่นคง หลักที่ว่านี้คือหลักธรรม ๒ อย่างได้เเก่ คุณธรรม กับ ยุติธรรม

               

                    คุณธรรมคือหลักเเห่งความถูกต้อง ยุติธรรมคือหลักเเห่งความเที่ยงตรง ผู้ใหญ่จะต้องยึดหลักนี้ไว้ คือมีคุณธรรมยึดความถูกต้องเป็นหลัก มิใช่ยึดความถูกใจโดยทำอะไรตามใจชอบเป็นหลัก เเละมีความยุติธรรมยึดความเที่ยงตรงเป็นหลัก ไม่เอนเอียงเข้าข้างด้วยอำนาจอคติ

             

                     ผู้ใหญ่ที่ไม่ยึดหลักทั้ง ๒ อย่างนี้ถือได้ว่าเป็นคนหลักลอยมักจะถืออำนาจเป็นธรรม มิได้ถือธรรมเป็นอำนาจ ผู้ใหญ่ที่หลักลอยจะได้รับความเคารพนับถือเเละความจริงใจจากผู้น้อยได้อย่างไร จะน่านับถือน่าเคารพกราบไหว้ได้อย่างไร ลูกควรคำนึงให้ดี ยึดหลักไว้ ท่านว่าตายคาหลักดีกว่าเป็นคนหลักลอย

 

พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017473816871643 Mins