สาธุ ชิตัง เม!! สวดธรรมจักรครบ 2,627,082,512 จบ วันธรรมชัย วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2563

 Total Execution Time: 0.0010706504185994 Mins