พิธีปลูกเบญจทรัพย์ เป็นปฐมเริ่ม เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันใส วัดพระธรรมกาย

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2563

 Total Execution Time: 0.0043677012125651 Mins