พุทธบุตร...เพื่อพระศาสนา

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2547

พระครูวิชาญโพธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ท่านดำรงอยู่ในสมณะเพศรวมแล้ว ๓๙ พรรษา

"อาตมาเป็นคนในพื้นที่นี้ คือ อ.ปะนาเระ ตั้งแต่เกิดเลย บวชมา ๕ พรรษาแรก จำพรรษา อยู่ที่วัดพรหมประสิทธิ์ จังหวัดปัตตานี หลังจากนั้น ได้รับนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ รวมแล้ว ๓๔ ปี เมื่อก่อนวัดแห่งนี้ร้างไม่มีพระอยู่ สิ่งแรกที่ทำเมื่อมาอยู่ที่นี่ คือ การสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน ทุกศาสนา เป็นผู้ให้โดยการเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์แก่ ชาวบ้านในหลายๆ ด้าน จึงทำให้ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีชาวพุทธอยู่บริเวณวัดไม่ถึง ๔๐ ครัวเรือน ก็ยังไม่เป็นปัญหาในส่วนตัวของอาตมา ในส่วนที่เป็นปัญหา คือ การลอบทำร้ายชาวพุทธ ซึ่งคนที่โดนฆ่ามักจะเป็นคนที่ออกจากบ้านไปทำงานต่างพื้นที่ เมื่อตอนเย็นกลับบ้าน ก็จะถูกลอบทำร้าย ทำให้ชาวพุทธมีขวัญกำลังใจไม่ดีนัก แต่อาตมาเองก็พยายามใช้ธรรมะเป็นเครื่องจรรโลงใจให้ญาติโยม ดำเนินชีวิตอย่างไม่หวาดกลัว วัดของอาตมาเองเป็นพื้นที่สีแดง แต่อาตมาคิดว่า ถ้าทุกคนมีสติ และมีความสามัคคีกัน เข้มแข็ง ไม่ท้อถอย ไม่ย้ายไม่หนี สักวันหนึ่งก็ต้องดีขึ้น โจรจะถอยเมื่อเจอคนจริง อาตมาเองจะขอตายในผ้าเหลืองอยู่ที่นี่แหละ ไม่ขอทิ้งแผ่นดิน ไม่ทิ้งพระพุทธศาสนา ไม่ทิ้งญาติโยม"

หลวงพ่อท่าน คือ พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ในงานพิธีถวายไทยธรรมทุกครั้ง ท่านได้เล่าถึงความประทับใจว่า "อาตมาได้ประโยชน์มากที่ได้เห็นเพื่อนสหธรรมิกทุกเดือน ได้พูดคุยกัน ปรับทุกข์ ปรับสุขกันและกัน ทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งขึ้น ยังไม่มีหน่วยงานไหนคิดจะทำแบบนี้ มีเฉพาะแต่วัดพระธรรมกายเท่านั้น ส่วนไทยธรรมปัจจัยที่ได้ถวายมา ช่วยได้มากทีเดียว เพราะได้ไปช่วยเติมเต็มหลายส่วนที่ขาด บางวัดขาดค่าไฟ ค่าน้ำ บางวัดขาดอาหารบิณฑบาต เช่น วัดของอาตมานำปัจจัยมาซื้อ อาหารเฉลี่ยวันละ ๕๐ บาท ทำให้ความเป็นอยู่ของ พระสงฆ์ดีขึ้นมาก ต้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อ (หลวงพ่อธัมมชโย) พร้อมกับพุทธบริษัท ๔ ที่ได้ทำบุญวัดละบาททุกๆ เดือน ขอให้โยมปลื้มใจและให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป"

หลวงพ่อท่านยังเป็นพุทธบุตร ที่มุ่งเน้นการสอนศีลธรรม ท่านได้เล่าให้ฟังว่า "อาตมาจะเปิดเครื่องกระจายเสียงทั้งเสียงสวดมนต์ ธรรมะต่างๆ และเปิดทีวีดาวธรรม ช่อง DMC เอาไว้ตลอด คิดอย่างเดียวว่า ใครก็ตามที่มาวัดเขาได้ดูได้เห็น แม้นว่าไม่กี่นาทีก็ยังประโยชน์ให้กับเขา เมื่อเขาสงสัยว่าเป็นช่องเกี่ยวกับอะไร ก็จะได้เป็นเหตุผลในการสนทนา มีเพื่อนต่างศาสนาก็สนใจมานั่งชมกัน ยิ่งมาเจอกับการสอบศีลธรรมระดับโลก คือ World-PEC ก็ยิ่งตื่นตัวมาก โดยอาตมาได้ส่งญาติโยมสอบด้วย ๖ ทีม มีนายอำเภอปะนาเระ พร้อมคณะเข้าสอบด้วย ถ้าทุกวัดทั่วประเทศส่งชาวพุทธสอบวัดละ ๑ ทีมเป็นอย่างน้อย รับรองได้ว่าจะมีการตื่นตัวกัน และจะได้ร่วมแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างถูกจุด คือการแก้ไขตัวของเราเอง เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น"

...นี่คือ ความในใจของพระสงฆ์ ผู้อุทิศชีวิต เพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ยากยิ่งนักที่สังคมปัจจุบันจะมีโอกาสได้พบกับบุคคลที่ไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์ คิดแต่เรื่องผลของบุญ ยอมสละความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ คือ การรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคน ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย แต่ยอมถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา นี่คือ วิถีชีวิตอันล้ำค่าของพระสงฆ์ พุทธบุตรทั้ง ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้..

 

(ที่มา..วารสาร “อยู่ในบุญ” ฉบับที่ ๕๓ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ คอลัมน์ “พุทธบุตร ๒๖๖ วัดภาคใต้” หน้า ๕๒-๕๓)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.09502819776535 Mins