งานบุญวันอาทิตย์ ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2563

งานบุญวันอาทิตย์ ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

001%20%282%29.jpg021.jpg022.jpg023.jpg024.jpg025.jpg026.jpg027.jpg029.jpg030.jpg031.jpg028.jpg032.jpg033.jpg034.jpg035.jpg038.jpg039.jpg041.jpg043.jpg046.jpg047.jpg048.jpg049.jpg050.jpg051.jpg054.jpg057.jpg058.jpg061.jpg063.jpg065.jpg069.jpg070.jpg071.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0050957481066386 Mins