พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๓๖ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2563

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๓๖ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

001%20%281%29.jpg021.jpg022.jpg023.jpg024.jpg025.jpg026.jpg027.jpg028.jpg029.jpg030.jpg031.jpg032.jpg033.jpg034.jpg035.jpg036.jpg037.jpg038.jpg039.jpg040.jpg041.jpg042.jpg043.jpg044.jpg045.jpg046.jpg047.jpg048.jpg049.jpg050.jpg051.jpg052.jpg053.jpg054.jpg055.jpg056.jpg057.jpg058.jpg059.jpg060.jpg061.jpg062.jpg063.jpg064.jpg065.jpg066.jpg067.jpg068.jpg069.jpg070.jpg071.jpg072.jpg073.jpg074.jpg075.jpg076.jpg077.jpg078.jpg079.jpg080.jpg081.jpg082.jpg083.jpg084.jpg085.jpg086.jpg087.jpg088.jpg089.jpg090.jpg091.jpg092.jpg093.jpg094.jpg095.jpg096.jpg097.jpg098.jpg099.jpg100.jpg101.jpg102.jpg103.jpg104.jpg105.jpg106.jpg107.jpg108.jpg109.jpg110.jpg111.jpg112.jpg113.jpg114.jpg115.jpg116.jpg117.jpg118.jpg119.jpg120.jpg121.jpg122.jpg123.jpg124.jpg125.jpg126.jpg127.jpg128.jpg129.jpg130.jpg131.jpg132.jpg133.jpg134.jpg135.jpg136.jpg137.jpg138.jpg139.jpg140.jpg141.jpg142.jpg143.jpg144.jpg145.jpg146.jpg147.jpg148.jpg149.jpg150.jpg151.jpg152.jpg153.jpg154.jpg155.jpg156.jpg157.jpg158.jpg159.jpg160.jpg161.jpg162.jpg163.jpg164.jpg165.jpg166.jpg167.jpg168.jpg169.jpg170.jpg171.jpg172.jpg173.jpg174.jpg175.jpg176.jpg177.jpg178.jpg179.jpg180.jpg181.jpg182.jpg183.jpg184.jpg185.jpg186.jpg187.jpg189.jpg190.jpg191.jpg192.jpg193.jpg194.jpg195.jpg196.jpg197.jpg198.jpg199.jpg200.jpg201.jpg202.jpg203.jpg204.jpg205.jpg206.jpg207.jpg208.jpg209.jpg210.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011971831321716 Mins