พิธีบูชาข้าวพระ ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2564

พิธีบูชาข้าวพระ ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

001%20%2810%29.jpg002%20%281%29.jpg004%20%281%29.jpg005%20%281%29.jpg006%20%281%29.jpg008%20%281%29.jpg009%20%281%29.jpg010%20%281%29.jpg011%20%281%29.jpg012%20%281%29.jpg013%20%281%29.jpg014%20%281%29.jpg015%20%281%29.jpg016%20%281%29.jpg019%20%281%29.jpg021%20%281%29.jpg022%20%281%29.jpg023%20%281%29.jpg024%20%281%29.jpg025%20%281%29.jpg026%20%281%29.jpg027%20%281%29.jpg028%20%281%29.jpg029%20%281%29.jpg030%20%281%29.jpg032%20%281%29.jpg034%20%281%29.jpg035%20%281%29.jpg044%20%281%29.jpg045%20%281%29.jpg057%20%281%29.jpg058%20%281%29.jpg059%20%281%29.jpg061%20%281%29.jpg067%20%281%29.jpg068%20%281%29.jpg071%20%281%29.jpg075%20%281%29.jpg078%20%281%29.jpg079%20%281%29.jpg080%20%281%29.jpg081%20%281%29.jpg082%20%281%29.jpg

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0014175494511922 Mins