พิธีขอขมา ผู้ปกครองมอบผ้าไตร โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2564

พิธีขอขมา ผู้ปกครองมอบผ้าไตร
ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙

ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔

รุ่นบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก,

ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษาฯ รุ่นที่ ๔๘,

ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ๖,

สามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่  ๒๕,

สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๙,

หน่อแก้วเปรียญธรรมฯ

วันเสาร์ที่ ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

000.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg016.jpg017.jpg018.jpg019.jpg020.jpg021.jpg022.jpg023.jpg024.jpg025.jpg026.jpg027.jpg028.jpg029.jpg030.jpg031.jpg032.jpg033.jpg034.jpg035.jpg036.jpg037.jpg038.jpg039.jpg040.jpg041.jpg042.jpg043.jpg044.jpg

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017367362976074 Mins