เฉยกับสุข

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2564

11-11-64-1-b.jpg

เฉยกับสุข 

เฉยกับสุข : นโยบายต้องได้อย่างเดียว ถ้าหยุดนิ่งได้ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ ถ้านิ่งได้วันนี้ก็เห็นวันนี้ ถ้านิ่งวันนี้ทะลุ นิ่งๆ อย่างเดียว เฉยๆ ต้อง "เฉยกับสุข" ถ้าสุขมันจะนิ่ง ถ้าไม่นิ่งแสดงว่าไม่สุข นิ่งจนเราถูกความนิ่งต้อนให้เห็น ไม่เห็นไม่ได้ ไม่มีทางเลย เหมือนกับเราถูกความนิ่งต้อนให้จนมุมแล้วต้องเห็น ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้

อธิษฐาน : ให้ลูกเริ่มจากจุดที่ง่ายที่สุด ไปถึงจุดที่ละเอียดที่สุดที่ลูกทำได้ นึกพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ให้ไปอยู่ในกลาง อธิษฐานขอให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ มีอายุขัยยืนยาว ให้ปลอดกังวล จากข้าศึกต่อการกุศลและการประพฤติพรหมจรรย์ ให้มีมโนปณิธานที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ โดยไม่มีทิฐิมานะ ไม่อยากเด่น อยากดัง ไม่หวังลาภสักการะ ไม่คิดว่าต้องกังวล ให้รู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอด ถูกต้องแม่นยำไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ให้มีปีติสุขในการศึกษาวิชาธรรมกาย

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096689860026042 Mins