หลีกไม่พ้น

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ทั้งคนโง่และคนฉลาด
ทั้งคนรวยและคนจน
ล้วนบ่ายหน้าไปหามฤตยูทั้งนั้น

 

ทสรถชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๖๑๔

 Total Execution Time: 0.0013303200403849 Mins