การฝึกจิต คือ สุดยอดของการฝึก

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2564

641208B.jpg

การฝึกจิต คือ สุดยอดของการฝึก

       ตั้งใจฝึกใจให้ละเอียดกันนะลูก ต้องใจเย็นๆ เดี๋ยวประสบการณ์ภายในจะมาเอง หยุดให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ ก็ง่ายนิดเดียวหลวงพ่อจะปลื้มใจเมื่อลูกทุกคนฝึกหยุดแรกกันเป็น มีประสบการณ์ภายใน และมีที่พึ่งภายใน

          ลูกจะฝึกได้ก็ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต เพราะการช่างสังเกตจะพบเหตุแห่งความบกพร่องในการปฏิบัติธรรม เดี๋ยวก็จะยกชั้นกันทั้งองค์กร ฝึกหยุดนิ่งให้มั่นคง โดยเริ่มทำหยุดแรกกันให้ได้ ถ้าหยุดแรกได้..อย่างอื่นก็ได้หมด

          ตั้งใจฝึกหยุดฝึกนิ่ง ทำใจให้ปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆ เดี๋ยวใจจะเข้าไปสู่ภายในเอง หลวงพ่ออยากให้ทำกันเป็นจริงๆ จะได้ปลื้มและมีความสุขเบิกบานใจ

          สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องมีอิทธิบาท ๔ มีฉันทะ รักในการปฏิบัติธรรม รักที่จะเข้าถึงธรรม มีความขยันในการนั่งธรรมะ จดจ่อไม่เอาอะไรเลย และสังเกตว่าเราทำอย่างไรใจจึงละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป 

          ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการฝึกจิต การฝึกจิต คือ สุดยอดของการฝึก เราต้องให้ความสำคัญกับการฝึกจิต จะได้เข้าถึงธรรมกันทุกคน และถ้าใจละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป เราจะได้ไปปราบมารด้วยกันนะลูก

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021019001801809 Mins