ทางสายกลาง ทำถูกต้องจะง่าย...ง่ายแสนง่าย

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2564

641215-1S.jpg

ทางสายกลาง ทำถูกต้องจะง่าย...ง่ายแสนง่าย

          ถ้านึกศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลา รวมทั้งในช่วงทำภารกิจงานหยาบด้วย..จะดีมาก ตรึกไปเรื่อยๆ ตรึกได้บ้าง..หลุดบ้าง..ก็ไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดา ตรึกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวใจจะหยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องไปเอง

          ความนิ่งของใจมาจากการปล่อยวางจากทุกสิ่งในโลก ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ แล้วใจจะนิ่งแน่นเพิ่มขึ้น จนกระทั่งความคิดอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้ แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราทำถูกต้อง ความสุขเพิ่มขึ้นๆ แม้ความรู้สึกเฉยๆ ก็ยังไม่ใช่นะลูก

          วันนี้มีความสุข ๑๐% พรุ่งนี้มีความสุข ๒๐% วันต่อไปมีความสุขยิ่งสูงเพิ่มขึ้น ๓๐-๔๐-๕๐% ไปจนถึง ๑๐๐-๒๐๐-๓๐๐% และมากขึ้นไปเรื่อยๆ สุขตลอดเส้นทางเลย ซึ่งตลอดเส้นทางสายกลางที่จะสู้รบปรบมือกับพญามาร ต้องสู้กันด้วยความเบิกบานจึงจะประหาณกิเลสได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆ เส้นทางสายกลางจะเป็นอย่างนี้ ซึ่งกลับตาลปัตรกับทางโลก ที่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ทางโลกต้องมีการพลัดพราก โศกเศร้า เสียใจ แต่การรบภายในนั้นมีแต่ความสุขที่เพิ่มมากขึ้น สุขมากยิ่งขึ้น เป็นบรมสุขมากกว่าบรมสุข

          เพราะฉะนั้น..ลูกพึงสังเกตดู ถ้าทำถูกต้องจะง่าย ทำถูกมากกว่านี้จะต้องง่ายๆ ถ้ามากกว่านี้อีก คือ ต้องง่ายแสนง่าย ง่ายที่สุด และมากกว่าง่ายที่สุด ความง่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆ นี่คือข้อสังเกต ลูกสังเกตตัวเองนะ หลวงพ่อให้สูตรไว้แล้ว ให้จำเอาไว้นะว่าถ้ายากไม่ใช่ ยากแสนยากก็ยิ่งไม่ใช่ ถ้ารู้สึกว่ายากก็ให้ไปล้างหน้าล้างตานะ พอสบายแล้วค่อยนั่งใหม่ เริ่มต้นใหม่ เพราะแสดงว่าผิดสูตรแล้ว ถ้าหากถูกต้อง..ใจจะมีความสุขเป็นอิสระ ให้สังเกตนะลูกนะ

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016503175099691 Mins