ฝึกใจ..ให้ทำทันที ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2565

650106-0B.jpg

ฝึกใจ..ให้ทำทันที ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

          การทำใจให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกาลเวลาและสถานที่ ที่ใดๆ ที่เรานึกถึงดวงหรือองค์พระ..สถานที่ตรงนั้นเป็นอริยะ เป็นที่สว่าง เป็นที่บริสุทธิ์ เป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญกุศลที่เกิดขึ้นมาในใจของเรา เพราะฉะนั้น..ให้เราหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆ ทั้งหลับตาลืมตา ทุกอิริยาบถ ทุกสถานที่ แม้ในห้องน้ำที่เราจะต้องขับถ่าย อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง ให้ฝึกทุกวันแล้วให้หมั่นสังเกตว่า “เราวางใจอย่างไร นึกอย่างไร ประคองใจอย่างไร ใจจึงอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนิ่งๆ นุ่มๆ เบาสบายได้ต่อเนื่อง หรือในวันที่ได้ผลตรงกันข้ามเราทำอย่างไร” สิ่งนี้ไม่มีใครทำแทนกันได้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเราเอง เราต้องสังเกต แก้ไข และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดกาลเวลาและสถานที่

          อย่าไปคอยความพร้อมแล้วจึงค่อยทำ เพราะความพร้อมในโลกมนุษย์นี้หาได้ยากอย่างยิ่ง ความพร้อมอยู่ที่เราลงมือทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ทำทุกสิ่งควบคู่กันไป ปัญหามีเราก็แก้ไขภารกิจประจำวันเราก็ทำไป บุญก็ต้องสร้าง สมาธิก็ต้องนั่ง ทำทุกสิ่งไปพร้อมๆ กัน อย่าไปคอยให้ทุกสิ่งพร้อม เพราะความตายไม่มีนิมิตหมายและความพร้อมจริงๆ หาได้ยากยิ่ง แม้แต่พระบรมโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งพระองค์มีความพร้อมมากกว่าเราในทุกด้าน ท่านยังต้องสละทุกสิ่ง..ปลีกวิเวกหาที่รื่นรมย์เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่ท่านมีอยู่ ก็แปลว่า ความพร้อมอยู่ที่ใจท่านพร้อมลงมือทำทันที นับประสาอะไรกับเราที่ไม่มีความพร้อมเท่ากับท่าน ดังนั้น..เราก็ต้องทำควบคู่กันไปนะลูก

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011379480361938 Mins