หมั่นปัดกวาดเรือนใจ..แล้วองค์พระใสจะปรากฏ

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2565

650124_0B.jpg

หมั่นปัดกวาดเรือนใจ..แล้วองค์พระใสจะปรากฏ

           ลูกยังแข็งแรงกันอยู่ ต้องรีบลุยนั่งธรรมะกันให้เต็มที่ ดูแลรักษาใจของเราให้ดี สอนตนเองให้ได้ ไม่มีใครสอนตัวเราได้ดีเท่ากับเราสอนตัวเราเอง ปล่อยวางในเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องกะโหลกกะลา สิ่งที่ไม่เป็นสาระรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์นิ่งอย่างเดียว ใจใสๆ ใจเกลี้ยงๆ ถ้าปล่อยวางได้วินาทีนี้ก็สามารถเข้าถึงธรรมได้วินาทีนี้เลย

           หมั่นปัดกวาดเรือนกายเรือนใจให้ใสๆ ให้บริสุทธิ์ องค์พระภายในท่านจะได้มาให้เราเห็น และจะได้ต้อนรับเมื่อท่านมาคราวละมากๆ ปัดกวาดเรือนกายเรือนใจไปก่อน ทำสิ่งที่ท่านชอบ พอเราทำถูกใจท่าน องค์พระก็จะมาให้เราเห็นเลย รักษาใจให้ใส ให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ ทำภารกิจงานหยาบที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะควบคู่ไปกับจิตใจ เหมือนกับเป็น รปภ. ที่รักษาใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา

            หน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบ..เราต้องทำให้ดีกว่าดีที่สุด แต่ใจก็ต้องปล่อยวางให้ใจใสๆ ใจเกลี้ยงๆ ปล่อยวางเรื่องกะโหลกกะลาที่ไม่เป็นสาระ เอาใจมาอยู่กับตัวเราเอง ให้คิด พูด ทำแต่สิ่งที่ดีนะลูก

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01611096461614 Mins