ภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่ในตัว

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2565

21-2-65-3b.jpg

ภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่ในตัว


             ภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่ในตัว : นึกถึงพุทธสุภาษิต จงพอใจในสิ่งที่เรามี ภาษาอังกฤษ Be Content if what you have. มนุษย์ทุกคนได้ฟังก็ฟังผ่าน ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ภาคภูมิใจ มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้แต่ลูกต้องรู้ เรามีอะไรที่ทำให้เราพึงพอใจ จนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกเหมือนพระอริยเจ้ามีอัฐบริขาร เพียงอาหารมื้อหนึ่งก็เข้าอยู่ตามลำพัง ท่านพอใจในสิ่งที่ท่านมี ท่านจึงพอใจในการเข้าไปอยู่ในป่า เพราะท่านภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ในตัว จึงไม่แสวงหาสิ่งนอกตัว เพราะสิ่งนอกตัวนั้นไม่มี เมื่อแสวงหาสิ่งนอกตัวไม่มี คน สัตว์ สิ่งของ พอมีแล้วยิ่งมีแต่ปัญหา พอได้มาก็มีแรงกดกัน มีวิบากกรรมอีก ใช้ไปข้ามชาติ ตายฟรี แต่สิ่งที่ได้ฟรีไม่เอา มีอยู่ในตัว ลูกมาถึงขนาดนี้ ลูกต้องเข้าใจว่าเราควรมีอะไรที่น่าพึงพอใจ จงพอใจในสิ่งที่เรามี ลูกเข้าใจไหม อะไรที่ทำให้เราพึงพอใจ เอาใจเข้าไปในกลางตัว ให้เข้าไปเรื่อย ๆ ลูกมีสิ่งที่ลูกพอใจ


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012706359227498 Mins