ยกชั้นในการศึกษาวิชชาธรรมกาย

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2565

28-3-65-b.jpg

ยกชั้นในการศึกษาวิชชาธรรมกาย


               ยกชั้นในการศึกษาวิชชาธรรมกาย : ปีนี้ให้เป็นปีแห่งการยกชั้นในการศึกษาวิชชาธรรมกาย ของนักศึกษาวิชชาธรรมกาย ของนักรบกองทัพธรรม ให้เชียวชาญ มีรู้ญาณแม่นยำ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ประพฤติพรหมจรรย์ได้ตลอดรอดฝั่ง ให้ทำไปอย่างช้าๆ ชัด ๆ มีความสุข มีความบริสุทธิ์ ละเอียดกันขึ้น นั่งกันดีขึ้น นั่งตามสูตร สุข บริสุทธิ์ เกลี้ยงเกลา เห็นแจ้ง รู้แจ้ง


              สันนิษฐานวิทยาไม่ใช่วิชชาธรรมกาย : ให้เขียนประสบการณ์ที่เข้าถึงจริง สันนิษฐานวิทยาไม่ใช่วิชชาธรรมกาย เพราะเราต้องศึกษาเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกเยอะ เราเรียนเพื่อรู้แจ้งเห็นจริง เรามาเอาของจริง ไม่งั้นจะมานั่งเมื่อยอยู่ตรงนี้ทำไม ไม่เกิดประโยชน์ ยังไม่มีใครที่หยุดได้สมบูรณ์เลย ต้องฝึกฝน ฝึกหยุด ฝึกนิ่งกันไป เอดิสันกว่าจะคิดค้นหลอดไฟได้มีคนบอกว่าเขาผิดพลาดถึง ๒,๐๐๐ กว่าครั้ง แต่เขาบอกว่า เขาไม่ได้ผิดพลาดเลย แต่เป็นการทดลอง ทดลองครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ไปเรื่อยๆ จนถูกต้อง  ของเราก็ทดลองเหมือนกัน ของเรามีหลักคือหยุด แต่ของเขาไม่มีหลัก มีแต่เป้าว่าต้องเอาแสงสว่างไปทั่วโลก โดยเริ่มจากความรู้ของเขาออกมาของเรากำลังพัฒนาอยู่ ดูว่าเรากับเอดิสันใครจะชนะ เราต้องตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝน เอาให้ได้ ที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่ค่อยได้มาเพราะติดภารกิจเยอะ ให้ใช้โอกาสที่เรายังแข็งแรงอยู่ และสังขารของหลวงพ่อก็ยังพอไหวที่ยังมานั่งตรงนี้ได้ ให้ฝึกฝนทำทุกอิริยาบถ นั่ง นอน ยืน เดิน


               มิเตอร์เป็นตัววัด : ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา ขอให้มีความเพียร ทำให้ถูกวิธีเดียวก็ได้ ถ้ามีความสุข ความบริสุทธิ์ ความเพียรมันก็จะเกิดขึ้นเอง “ถ้าไม่มีตรงนี้มันก็นั่งไปงั้นๆ เอง” ให้เอามิเตอร์เป็นตัววัด ความชัดใส สว่าง สุข บริสุทธิ์ หลวงพ่อคอยได้ ดูเหมือนช้าแต่ไม่ช้าหรอก คอยดูนะ เดี๋ยวพอได้แล้วมันจะฉิวเลย ความสุข ความบริสุทธิ์ ความปีติ ภาคภูมิใจ มโนปณิธาน เป้าหมายชีวิต มันจะมั่นคงเลย ตอนนี้มันมั่นคงบ้าง ไม่มั่นคงบ้าง


               ปิยวาจา : คำพูดที่สำคัญ แม้เป็นคำจริง เกิดประโยชน์ แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นที่รัก...ก็ต้องปรับ หลวงพ่อว่าการพูดให้เป็นที่รักนั้น...ไม่ยาก สิ่งเหล่านี้เราฝึกได้เพราะถ้อยคำในโลกมีเหลือเฟือ และเป็นของฟรีด้วย เหมือนกับอากาศที่เราหายใจอย่างนั้นใครมีปัญญาก็เอามาใช้ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและนำมาใช้บ่อย ๆ นะลูกนะ


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025629484653473 Mins