ของขวัญวันเกิดหลวงพ่อ

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2565

gift-for-LP-Dad-r.jpg

ของขวัญวันเกิดหลวงพ่อ
                   ของขวัญวันเกิดหลวงพ่อ : ใกล้วันเกิดหลวงพ่อแล้ว ทำที่หลวงพ่อชอบ ลูกก็รู้ว่าหลวงพ่อชอบอะไร หลวงพ่อชอบให้ลูกทุกคนเข้าถึงพระธรรมกาย รู้แจ้งเห็นแจ้งในวิชชาธรรมกาย ก็หลวงพ่อชอบแบบนี้ ลูก ๆ ทำให้ได้มั้ยล่ะ ถ้าลูกทุกคนได้ไปรู้ ไปเห็นวิชชาธรรมกาย หลวงพ่อก็มีความสุข แต่คนที่มีความสุขก่อนคือตัวลูก ที่มีความสุขเพราะเข้าถึงจริงๆ คนที่ได้คนแรกคือตัวลูก ส่วนหลวงพ่อได้ภาพรวม ต่างคนต่างได้ ให้ของขวัญหลวงพ่อได้มั้ยล่ะ ปีนี้ให้เป็นปีที่ดี เราจะได้ไปรู้ไปเห็นความจริงของพระอริยเจ้า หลวงพ่อจะปีติใจที่ลูก ๆ เข้าถึงจริงๆ เมื่อลูกเข้าถึงจริงๆ เราจะต้องรักษากายหยาบให้นิ่งๆ ไม่เคลื่อนจากกลาง ให้เราเอาความสุข ความบริสุทธิ์ ไม่ติดอะไรเลยจริงๆ ใจต้องเกลี้ยงจริงๆ ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ ถ้าฐานทัพหยาบไม่บริสุทธิ์ จะเข้าไปถึงผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร ผู้บริสุทธิ์ ก็อยู่กับผู้บริสุทธิ์ เหมือนฝูงนกก็อยู่กับฝูงนก ฝูงเนื้อก็อยู่กับฝูงเนื้อ เราต้องทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้น ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องนิ่งๆ เพราะถ้าไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นมลทินของใจ ถ้าใจเราบริสุทธิ์ มันจะนิ่ง อยากอยู่ภายในเอง มันจะไม่อยากไปติดกับคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องกะโหลกกะลาอะไร เพราะมันไม่บริสุทธิ์ ใจไม่บริสุทธิ์มันจะกระเจิดกระเจิงนะ ถ้าตัวเราไม่บริสุทธิ์แล้ว จะเข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์และผู้ที่บริสุทธิ์ได้ยังไง นับตั้งแต่วันนี้ไป ให้เป็นวันคืนแห่งความบริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งนิ่งในนิ่ง จนความบริสุทธิ์รวมตัวหยุดนิ่ง เป็นความสว่าง ความบริสุทธิ์จะเป็นดวง เป็นกาย ใจที่บริสุทธิ์จะมีความสุขเพิ่มขึ้น ๆ จนชัด ๆๆๆ ลูกก็ทำมาได้ระดับหนึ่งแล้ว ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ๙๙.๙๙% แล้ว
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024835399786631 Mins