หลุดพ้น

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2565

9-5-65-4-b.jpg

หลุดพ้น

                หลุดพ้น : ตอนนี้เราทำให้มันสมบูรณ์ เพราะเส้นทางแห่งความสุข ต้องมีสุขตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปลายทาง ความสุข ความบริสุทธิ์
เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้วก็หลุด มันต้องหลุดพ้นเป็นชั้น ๆ เข้าไปลูกต้องฝึกให้เป็นอย่างนี้ เหมือนตัวเราเข้าไปข้างใน ตั้งแต่จุดเล็ก ๆ เหมือนมองห่าง ๆ มันหลุดเข้าไปทั้งตัว เคลื่อนเข้าไปทั้งตัวเลย ลูกต้องฝึกให้ถึงตรงนี้ คำว่า “หลุดพ้น” ได้ยินมาจนชินและฟังผ่าน หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก เชื่อไหมเราไม่เข้าใจความหมายของคำว่า “หลุด” ต้องหลุดตั้งแต่จุดแรกเล็ก ๆ ใส ๆ ถ้าจุดนี้ไม่หลุด ปลายทางก็ไม่หลุด มันต้องฝึกไปทั้งตัว รู้วิธีวางใจ เมื่อเรารู้เมื่อไร เราก็ทำได้ เพราะฉะนั้นคำว่า “หลุดพ้น” มันลึกกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟัง มันหลุดเข้าไปจริงๆ เลย เข้าไปทั้งตัว แล้วมันจะเกลี้ยงๆ ตัวเราบริสุทธิ์ขึ้น แต่ก่อนเราอธิษฐานขอให้เราบริสุทธิ์ นั่นคือการขอถึง นี่เราจะรู้จักความบริสุทธิ์จากหยุดนิ่ง
พอหยุดได้จึงจะเข้าถึง รู้จักว่าความบริสุทธิ์เป็นอย่างไร แม้ยังไม่บริสุทธิ์ ก็รู้จักแล้วว่า มีอารมณ์ มีอาการเห็น ความรู้สึกเห็น สภาวะความรู้สึกเป็นอย่างไร


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014428853988647 Mins