ขบวนรถบุปผชาติ อัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ จากวัดเมินดุด  ไปยังพระมหาเจดีย์บรมพุทโธ  ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2565

ขบวนรถบุปผชาติ อัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ จากวัดเมินดุด 
ไปยังพระมหาเจดีย์บรมพุทโธ 
ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

            ซึ่งตลอดระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เนืองแน่นไปด้วยประชาชนชาวอินโดนีเซีย และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มาร่วมชมด้วยความเคารพ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ชาวอินโดนีเซีย มาร่วมยินดีกับการเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติครั้งนี้

 

image0001.JPG

image0002.JPG

image0003.JPG

image0004.JPG

image0005.JPG

image0006.JPG

image0007.JPG

image0008.JPG

image0009.JPG

image0010.JPG

image0011.JPG

image0012.JPG

image0013.JPG

image0014.JPG

image0015.JPG

image0016.JPG

image0017.JPG

image0018.JPG

image0019.JPG

image0020.JPG

image0021.JPG

image0022.JPG

image0023.JPG

image0024.JPG

image0025.JPG

image0026.JPG

image0027.JPG

image0028.JPG

image0029.JPG

image0030.JPG

image0031.JPG

image0032.JPG

image0033.JPG

image0034.JPG

image0035.JPG

image0036.JPG

image0037.JPG

image0038.JPG

image0039.JPG

image0040.JPG

image0041.JPG

image0042.JPG

image0043.JPG

image0044.JPG

image0045.JPG

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001066263516744 Mins