คุณกล้าเสี่ยงไหม

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2547

คุณกล้าเสี่ยงไหม


            คนเราถ้าจะให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสุขเพียบพร้อมเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจที่จะทำหรือกล้าที่จะลงทุน เพราะทุกอย่างในโลกนี้ผมเองยังไม่เคยเห็นอะไรที่ได้มาฟรี หรือให้ไปเปล่าๆ ผมเชื่อว่าถ้าเราลงมือทำจะต้องมีผลของการกระทำเกิดขึ้นอย่างเรื่องง่ายๆ ที่เราก็ทำกันอยู่ทุกวันจนคุ้นเคยเช่นเรายิ้มให้ใครก็ตาม หากสิ่งแวดล้อมอยู่ในภาวะปกติผมว่าเราต้องใช้รับรอยยิ้มตอบรับ และอาจตามมาซึ่งสิ่งดีๆ อีกมากมายหลายอย่างมีคนเคยเปรียบเทียบความเสี่ยงที่น่าคิดน่าสนใจอยู่กรณีหนึ่งครับ เขาบอกว่าถ้าให้คนที่กลัวความสูง ไปยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกสักสิบยี่สิบชั้น แล้วเอาสะพานข้ามให้เขาไปหยิบเงินทองสักก้อนในฟังตรงข้าม การตัดสินใจของเขาอาจเป็นได้ทั้งสองกรณีคือ ยอมที่จะข้ามไปอย่างทุลักทุเล หรือไม่ยอมแม้แต่จะคิด เพราะลำพังจะเสนอให้ไปยืนอยู่ที่สูงๆ ก็แย่แล้ว ถ้าถึงขนาดต้องเสี่ยงเดินข้ามสะพานที่มีความสูงชนิดที่เรียกว่าตกไปก็ตายสถานเดียวนั้นเป็นผมก็สละสิทธิ์ คงมีความอุตสาหะไม่เพียงพอเป็นแน่ แต่ถ้าในทางกลับกัน ถ้าหากเปลี่ยนจากเงินทองก้อนนั้นกับชีวิตของลูกหรือชีวิตของพ่อแม่แทน ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าแม้จะสูงกว่านี้อันตรายกว่านี้ ถ้าลูกหรือพ่อแม่กำลังอยู่ในอันตราย แค่มีหนทางที่จะข้ามไปช่วยได้กำลังใจก็จะเพิ่มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ

 

          ความเสี่ยงที่เราเลือกว่าเราจะตัดสินใจนั้นมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ถ้าเรามีเป้าหมายที่ จะทำงานเพื่อความสำเร็จและความสุขในบั้นปลาย แม้การทำงานช่วงแรกจะต้องเสี่ยงและต้องทำงานหนัก เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจที่จะฟันฝ่าไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ โดยเฉพาะเป้าหมายข้างหน้าคือการอยู่รอดของบุคคลที่เรารักด้วยแล้ว การตัดสินใจของเราจะรวดเร็วขึ้น การทำงานทุกชนิดเราจึงควรมีการกำหนดเป้าหมายในใจ ส่วนที่ว่าจะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและวัตถุประสงค์ที่เราเป็นผู้กำหนด

 

            การทำความดีและชักชวนให้คนทำความดีถือเป็นเป้าหมายที่สูงส่ง เป็นเป้าหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สังคมและคนรอบข้างเป็นคนดีมีศีลธรรม อย่างเรื่องง่ายๆ ของบุหรี่และเหล้าที่เราเห็นคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่และลูกของเรา ดื่มและสูบบุหรี่ที่ทำให้เกิดทุกข์ ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ทำลายความสงบสุขของบ้าน เป็นทุกข์ที่ทำให้ผู้ดื่มและผู้เสพเกิดโรค ครอบครัวบางครอบครัวก็ต้องทนทุกข์กับอารมณ์ที่รุนแรงทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ ผลเสียจากการดื่มมีมากมายทั้งเสียศีลเสียทรัพย์ เสียความสุข และความรู้สึกดีๆ ในครอบครัวไป สุดท้ายโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการเสพของมึนเมาอาจทำให้สูญเสียชีวิตของคนที่เรารักไป ถ้าครอบครัวเรากำลังประสบปัญหานี้ คุณพร้อมจะเสี่ยงหรือยัง !!

 

นายตั้ม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0058798829714457 Mins