จิตต้องบริสุทธิ์ ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เห็น

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2565

30-5-65-2-b.jpg

จิตต้องบริสุทธิ์ ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เห็น

             จิตต้องบริสุทธิ์ ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เห็น : ผ่านจุดเล็กๆ ผ่านศูนย์กลางกาย จิตต้องบริสุทธิ์ ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เห็น บริสุทธิ์ มั่งก็เห็นมั่ง บริสุทธิ์มากก็เห็นมาก บริสุทธิ์หมดก็เห็นหมด รู้ญาณแม่นยำ ถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง ไม่มีอะไรมากำบังได้ ลูกต้องขวนขวาย เอาให้ได้ อย่าไปยอมแพ้

              ปล่อยไปอย่างสบายๆ : เราก็ปล่อยไปเลย อย่างสบาย ๆ นิ่ง นุ่ม เบาสบาย ผ่อนคลาย เรามาถึงจุดที่นิ่งแล้ว ตอนนี้ภายในมันจะกลวง ปล่อยไปอย่างสบาย ๆ นิ่งนะ นิ่งนุ่ม ศูนย์กลางกายขยายออกไปกว้าง ๆ มันต้องหยุดนิ่งอย่างมีความสุข อย่างสบาย ๆ ดูสบาย ๆ เหมือนดูต้นไม้ใบหญ้า จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างก็จะเกิด ถ้าภาษาชาวบ้านก็หยุด นิ่ง เฉย สุข บริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง รู้ไปทั้งหมด รู้เพราะเห็น

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0084995150566101 Mins