พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9,6,3 ประโยค สาธุชนผู้สอบผ่านบาลีศึกษา 9,6,3 ประโยค ปีพุทธศักราช 2563-2565 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2565

พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9,6,3 ประโยค

สาธุชนผู้สอบผ่านบาลีศึกษา 9,6,3 ประโยค ปีพุทธศักราช 2563-2565

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สภาธรรมกายสากล

วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

image0001.JPG

image0002.JPG

image0003.JPG

image0004.JPG

image0005.JPG

image0006.JPG

image0007.JPG

image0008.JPG

image0009.JPG

image0010.JPG

image0011.JPG

image0012.JPG

image0013.JPG

image0014.JPG

image0015.JPG

image0016.JPG

image0017.JPG

image0018.JPG

image0019.JPG

image0020.JPG

image0021.JPG

image0022.JPG

image0023.JPG

image0024.JPG

image0025.JPG

image0026.JPG

image0027.JPG

image0028.JPG

image0029.JPG

image0030.JPG

image0031.JPG

image0032.JPG

image0033.JPG

image0034.JPG

image0035.JPG

image0036.JPG

image0037.JPG

image0038.JPG

image0039.JPG

image0040.JPG

image0041.JPG

image0042.JPG

image0043.JPG

image0044.JPG

image0045.JPG

image0046.JPG

image0047.JPG

image0048.JPG

image0049.JPG

image0050.JPG

image0051.JPG

image0052.JPG

image0053.JPG

image0054.JPG

image0055.JPG

image0056.JPG

image0057.JPG

image0058.JPG

image0059.JPG

image0060.JPG

image0061.JPG

image0062.JPG

image0063.JPG

image0064.JPG

image0065.JPG

image0066.JPG

image0067.JPG

image0068.JPG

image0069.JPG

image0070.JPG

image0071.JPG

image0072.JPG

image0073.JPG

image0074.JPG

image0075.JPG

image0076.JPG

image0077.JPG

image0078.JPG

image0079.JPG

image0080.JPG

image0081.JPG

image0082.JPG

image0083.JPG

image0084.JPG

image0085.JPG

image0086.JPG

image0087.JPG

image0088.JPG

image0089.JPG

image0090.JPG

image0091.JPG

image0092.JPG

image0093.JPG

image0094.JPG

image0095.JPG

image0096.JPG

image0097.JPG

image0098.JPG

image0099.JPG

image0100.JPG

image0101.JPG

image0102.JPG

image0103.JPG

image0104.JPG

image0105.JPG

image0106.JPG

image0107.JPG

image0108.JPG

image0109.JPG

image0110.JPG

image0111.JPG

image0112.JPG

image0113.JPG

image0114.JPG

image0115.JPG

image0116.JPG

image0117.JPG

image0118.JPG

image0119.JPG

image0120.JPG

image0121.JPG

image0122.JPG

image0123.JPG

image0124.JPG

image0125.JPG

image0126.JPG

image0127.JPG

image0128.JPG

image0129.JPG

image0130.JPG

image0131.JPG

image0132.JPG

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016433568795522 Mins