คนดีก็เลวได้

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2565

8-10-65-1-b.jpg

คนดีก็เลวได้
          "อุปนิสัยของเราจะเหมือนเดิมทุกภพชาติไหมครับ เช่นชาตินี้เราเป็นคนดีชาติหน้าเราจะกลายเป็นคนเลวได้ไหมครับพระอาจารย์"
 

คําถาม : มีท่านผู้ชมถามมา "อุปนิสัยของเราจะเหมือนเดิมทุกภพชาติไหมครับ เช่น ชาตินี้เราเป็นคนดี ชาติหน้าเราจะกลายเป็นคนเลวได้ไหมครับพระอาจารย์"
 

พระอาจารย์ : เป็นไปได้คุณโยม นิสัยมันติดข้ามชาติ แต่ว่าไม่ใช่ว่า เปลี่ยนแปลงไม่ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คนดีก็ประมาทไปทําอะไรที่ไม่ดี กลายเป็นคนเลวก็เป็นไปได้ แล้วขณะเดียวกันคนเลว หากได้คบบัณฑิต ได้พบครูบาอาจารย์ที่ดี อบรม สั่งสอนกลายเป็นคนดี ก็เป็นไปได้อีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เราต้องไม่ประมาท ไม่คบคบพาล แต่คบบัณฑิต แล้วก็บูชาบุคคลที่ควรบูชา เพื่อเป็นหลักการันตีว่า เราจะไม่พลาดไปในทางที่เสื่อม
 

เจริญพร.

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.043310316403707 Mins