บัณฑิตพึงสักการะมารดาบิดา

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2547

 

 

เพราะฉะนั้น ผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อมและสักการะมารดาบิดา
ด้วยการให้ข้าว ให้น้ำ ให้เสื้อผ้า ให้ที่หลับนอน
ขัดสีตัวให้ อาบน้ำให้
และล้างเท้าให้ท่าน

 

โสณนันทชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๔๙๘

 Total Execution Time: 0.0014834364255269 Mins