สวดมนต์ข้ามปี พิธีสวดธรรมจักรชิตังเม 5,000 ล้านจบ

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2565

พระของขวัญสำหรับผู้สวดมนต์ข้ามปี   พิธีสวดธรรมจักรชิตังเม 5,000 ล้านจบ  วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระของขวัญสำหรับผู้สวดมนต์ข้ามปี 

พิธีสวดธรรมจักรชิตังเม 5,000 ล้านจบ 
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระของขวัญสำหรับผู้สวดมนต์ข้ามปี   พิธีสวดธรรมจักรชิตังเม 5,000 ล้านจบ  วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

***สวดมนต์ข้ามปี ชีวิตจะสดใส สมบัติใหญ่จะใหลมา (ทบทวนโอวาทในอดีต)***

พระของขวัญสำหรับผู้สวดมนต์ข้ามปี   พิธีสวดธรรมจักรชิตังเม 5,000 ล้านจบ  วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
เกณฑ์การมอบเหรียญ 5,000 ล้านจบ

ในพิธีสวดธรรมจักรชิตังเม 5,000 ล้านจบ วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระของขวัญสำหรับผู้สวดมนต์ข้ามปี   พิธีสวดธรรมจักรชิตังเม 5,000 ล้านจบ  วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565พระของขวัญสำหรับผู้สวดมนต์ข้ามปี   พิธีสวดธรรมจักรชิตังเม 5,000 ล้านจบ  วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

1.การมอบเหรียญที่ระลึก
   1.1 มอบให้สาธุชนที่ร่วมพิธีพร้อมส่วนกลางในพื้นที่วิหารคด 32 

   1.2 มอบให้สาธุชนที่ร่วมพิธีผ่านระบบ zoom 

 

พระของขวัญสำหรับผู้สวดมนต์ข้ามปี   พิธีสวดธรรมจักรชิตังเม 5,000 ล้านจบ  วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.008646833896637 Mins