จิตนุ่มนวล ควรแก่การงาน

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2566

23-2-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๑๔ 
 

                 จิตนุ่มนวล ควรแก่การงาน : ยังเห็นไม่ค่อยชัด แปลว่า จิตยังไม่นุ่มนวลควรแก่การงาน ที่ยังไม่นุ่มนวล เพราะยังไม่นิ่งแน่น ที่ยังไม่นิ่งแน่น เพราะยังมีความคิดปนอยู่ ถ้านิ่งแน่นจะนุ่มนวลควรแก่การงาน จะน้อมดูอะไรก็ได้ ถ้านิ่งแน่นแสดงว่าเรามีความพร้อมที่จะน้อมไปดู นิ่ง คือ จะมีความสุข ความบริสุทธิ์ เบิกบาน ชัด ใส สว่าง ลูกอย่าลืม ต้องจำนะ หลวงพ่อไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอด ถ้านิ่งแน่นแล้ว ไม่ชัด ไม่มีหรอก แม้นิ่งแน่นแล้ว เผลอ ๑% เราเริ่มต้นใหม่ ไม่ต้องเสียดาย ต้องนิ่งแน่นนุ่มนวล จึงควรแก่การงาน นิ่งในนิ่ง นิ่งแน่นไปเรื่อย ๆ อย่างมีความสุข สนุกสนาน
 

                 เป็นนักรบแนวหน้า : ถ้าเรารักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกายจริง เป็นนักรบแนวหน้าของกองทัพธรรม ลูกต้องฝึกให้อดทน หนักแน่นสำคัญนะ แล้วลูกจะได้วิชชาธรรมกายเป็นรางวัลตอบแทน อันควรค่าสําหรับการอดทนฝึกฝนอบรมของเรา
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011887311935425 Mins