ใจไม่ขึ้นลง จะดำรงความหนุ่มสาว

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2566

26-2-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๑๗


               ใจไม่ขึ้นลง จะดำรงความหนุ่มสาว : ใจมนุษย์โลกนี้ไปเกาะเกี่ยวกับความชอบ ไม่ชอบ ชอบก็ยินดี ไม่ชอบก็ยินร้าย ใจก็ขึ้น ๆ ลง ๆ  แก่ง่ายตายเร็ว ถ้าใจไม่ขึ้นลง จะดำรงความหนุ่มสาว อายุขัยจะยืนยาว ไม่แก่เฒ่าตลอดกาล

                พลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ : ใจต้องว่าง ให้รักษาใจของเราเอง ดูแลใจเราให้ดี อย่าให้กิเลสมาเกี่ยว แปลว่าใจเราแต่เดิมไม่ได้มีกิเลสมาเกี่ยว แต่พอเรายินดียินร้ายก็ไปเกี่ยวเอากิเลสเข้ามา  มาเกี่ยวกับความโลภ มาเกี่ยวกับความโกรธ มาเกี่ยวกับความหลง แปลว่าเราสามารถหมดกิเลสได้....ถ้าใจเราไม่ไปเกี่ยวมันเอาไว้ ทำใจว่าง ๆ ใจก็จะบริสุทธิ์ ไม่ใช่ว่าเรามีกิเลส แต่เราไปเกี่ยวมันมา ถ้าใจไม่ไปเกี่ยว ไม่ไปเหนี่ยวไปรั้ง มันก็ไม่มา ใจว่างๆ อยู่ระหว่างกลางของความยินดียินร้าย คนบนโลกจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง

                   หยุดไม่ซ้ำที่ : โลกอยู่ในกำมือเรา เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้  ทางโลกเขาใช้เวลา การเรียนภายในไม่ต้องใช้เวลาเหมือนทางโลก เราใช้แค่หยุดเป็นตัวสำเร็จ หยุด ๑....หยุดเข้าไปเรื่อย ๆ หยุด ๒...๓...๔....ไปเรื่อย ๆ ๑๐๐ ครั้ง หยุดไม่ซ้ำที่

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077361663182576 Mins