อย่างสบายๆ ใจเย็นๆ

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2566

3-3-66-3-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๒๒ 


                อย่างสบายๆ ใจเย็นๆ : หยุดให้นิ่งสบาย ๆ จะหยุดนิ่งได้ ต้องทิ้งทุกสิ่งไร้ความหมาย ไม่ต้องติดอะไรเลย ยกเว้น....ติดกลาง ให้เริ่มท่าที่ถนัด หรือที่เราชอบก่อน ต้องทำให้นิ่งแน่นกว่านี้ ทำตรงที่เราชอบ หรือเราถนัดไปก่อน ต้องเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน บุญบันเทิง ทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อน ค่อย ๆ ทำจนชำนาญ วันไหน ทำได้รวดก็ทำรวด วันไหนทำได้ครึ่งเดียวก็ทำครึ่งเดียว เหมือนทานข้าว บางวันทานได้เยอะ บางวันทานได้น้อย ให้ทำอย่างสบาย ๆ ใจเย็น ๆ มีความสุข สนุกสนาน ให้วางใจสบาย ๆ ไม่ต้องเร่งค่อย ๆ หยุดนิ่ง จนใจเราถูกส่วน นุ่มนวล ควรแก่การงาน ให้ลูก ๆ ใจเย็น ๆ สบาย ๆ โดยไม่ทิ้งหลัก....หยุดกับนิ่ง อย่าใจร้อน หลวงพ่อรอลูก ๆ ทุกคนได้ เพื่อลูกจะได้ไปศึกษาวิชชาธรรมกายด้วยกัน เราจะถึงเส้นชัยพร้อม ๆ กัน
 

               ขับเคลื่อนไปสู่ที่สุดแห่งธรรม : ตำแหน่งที่ถูกต้องที่จะขับเคลื่อนไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ มีตำแหน่งเดียว คือ ตรงกลาง จะอยู่ตำแหน่งอื่นไม่ได้
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079770088195801 Mins