เร่งอย่างถูกวิธี

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2566

9-3-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๒๖ 


               เร่งอย่างถูกวิธี : ให้เราเริ่มจากจุดที่เราชอบและสบายก่อน เข้ากลางไปเรื่อย ๆ ทำตรงนี้ให้ชำนาญ จนเราควบคุมมันได้ เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราดู ให้เราเริ่มจากจุดที่เราชอบก่อน เมื่อเรามีความสุขก็ดูดวงดูองค์พระ แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งเลย ให้ไปเริ่มจุดที่
เราชอบก่อน ไม่เป็นไร
หลวงพ่อคอยได้ อย่าไปคิดเองว่า หลวงพ่อคอยไม่ได้ ต้องเร่งอย่างถูกวิธี

 

                เราไม่ได้หยุดนิ่งแข่งกับใคร : ให้เริ่มจากจุดที่เราทำได้ อย่างมีความสุขไปก่อน เอาจุดที่เราพร้อมก่อน เราเรียนเพื่อตัวของเรา
เอง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตัวเรา เพราะฉะนั้น เราต้องรู้แจ้งเห็นจริง เพื่อเป็นที่พึ่งกับตัวเราได้ไม่ใช่ฝึกเพื่อมาเมื่อย นั่งแล้วมันเมื่อย ไม่เช่นนั้นมันจะเสียเวลาเปล่า ๆ ต้องฝึกให้สมกับการทิ้งชีวิตมาสู่องค์กร เพราะเรายังไม่พร้อม เรายังย่ำอยู่ ลูกต้องสอนตัวเองนะลูกนะ ต้องฝึกให้เป็นเนื้อเดียวกัน เหมือนรสเปรี้ยวในมะนาว รสหวานในน้ำตาล “เราไม่ได้หยุดนิ่งแข่งกับใคร แม้แต่ตัวของเราเอง เราก็ไม่ได้แข่ง”

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010659337043762 Mins