หลับไปในกายที่ไม่ฝัน

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2566

28-3-66-1-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๔๐
 

             หลับไปในกายที่ไม่ฝัน : ใครหลับแล้วยังฝันบ้าง มีไหม ต้องนอนหลับไปในกายที่ไม่ฝัน คือ ต้องนอนในกายที่ไม่ฝัน เลยกายฝันไปอีกหน่อย องค์พระท่านไม่ฝัน หลับในพระ แม้ฝันจะวนเวียนในกุศลกรรมก็ตาม....ยังเป็นกายฝันอยู่ ยังหลับหยาบไปนิด ต้องหลับที่ละเอียดกว่าเดิม หลับให้ละเอียดกว่าเดิมที่คุ้นเคย ดีนะ....หลับก็พระ ตื่นก็พระ
 

              ลืมตาก็ไม่มีขอบเขต : ชาวโลกเขาคิดอะไรกันบ้างวัน ๆ ลองนึกดูสิ ชีวิตชาวโลกไม่เกิดประโยชน์แล้วเทียบกับของเราชีวิตชาวโลกตั้งแต่ตื่นนอนแม้นอนก็ยังฝัน วัน ๆ คืน ๆ หมดเวลาไปเปล่า ๆ วนเวียนหลับแล้วยังเอาไปฝันต่อ แต่ของเรามีชีวิตอย่างมีประโยชน์ ต้องละเอียดจนเรารู้สึกว่า อะไร ๆ ก็ไม่มีขอบเขต ไม่มีรั้วขังเราลูกต้องได้ในระดับนี้ ลืมตาก็ไม่มีขอบเขต 
 

              ข้างในยิ่งเร็วยิ่งชัด : ของข้างในยิ่งเร็วยิ่งชัด แต่ของข้างนอกยิ่งเร็ว ยิ่งไม่ชัด ข้างในยิ่งเร็วมาก ๆ ยิ่งชัดมาก ๆ ฝึกให้ได้นะลูกนะ จะเร็วได้ ใจต้องหยุด นิ่งแน่น ใจต้องไม่ติดอะไรเลย ใจต้องเกลี้ยง ๆ ติดอยู่แต่ข้างใน ใส สว่าง คล่องแคล่ว ว่องไว ใจมีพลัง เข้ากลางคล่อง ว่องไว ใจมีพลัง
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020464499791463 Mins