"กิจของมนุษย์"

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2566

25-8-66-2b.jpg

"กิจของมนุษย์"

            ให้คิดว่าเรานั่งอยู่บนสมาธิบัลลังก์ ด้วยความองอาจ กล้าหาญไม่หวั่นไหว  บัลลังก์ของเราก็นึกให้ใสเป็นแก้ว นั่งอยู่ท่ามกลางพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะไม่มีสิ่งใดมารบกวนเราได้ รักษาใจของเราให้หยุดให้นิ่งเพียงอย่างเดียว

 

               คุณสมบัติของผู้จะไปศึกษาต่างแดน สุขภาพแข็งแรง มีจิตใจแข็งแกร่งมีอุดมการณ์แน่วแน่ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา มีปัญญาความทรงจำดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทนขยันหมั่นเพียร และมีธรรมกาย

 

"รายละเอียดทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์"
"การให้กำลังใจคนป่วย"  ต้อง  "กินให้อิ่ม นอนให้หลับ  ปรับใจให้พอดี สร้างกุศลให้เยอะๆ"

 

              "กิจของมนุษย์" การทำงานที่แท้จริงคือ การฝึกฝนอบรมจิตใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์ ให้หยุด ให้นิ่ง ให้เข้าถึงดวงปฐมมรรค จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นสาระอันแท้จริงของชีวิต"

 

วันวานที่สมบูรณ์ วันนี้ที่ดีกว่า วันข้างหน้าที่ดีที่สุด
วันวานที่ผ่านพ้น วันนี้ที่มีอยู่ วันพรุ่งนี้ก็จะมาถึง
ชีวิตของเรา ถูกวางไว้ ณ จุดไหน

 

               เราต้องยอมเป็นผู้ไม่สมหวังเสียบ้าง เพื่อความสมหวังในวันข้างหน้าการที่เราไม่สมหวังในวันนี้ ไม่ได้หมายความว่า เราจะผิดหวัง 
เพียงแต่ความหวังยังมาไม่ถึงเท่านั้นเอง

 

"กลดเป็นสัญลักษณ์ ของผู้มีปัญญา"
"อยู่กลดหมดทุกข์ พบสุขแท้จริง"


"ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสูงส่ง ดำรงสถานะของผู้ให้ไว้เสมอ"


"ขอจงมีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีกิริยาที่งดงาม
ให้สมกับที่เป็นผู้มีธรรมะ เป็นอาภรณ์"

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028293081124624 Mins