ใจที่ปลอดโปร่ง ว่างเปล่า...เกื้อหนุนให้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2566

31-8-66-B1.jpg

ใจที่ปลอดโปร่ง ว่างเปล่า...เกื้อหนุนให้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย
                     สิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนในการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย นอกจากความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้วิชชาธรรมกายแล้ว ในชีวิตประจำวันเราจะต้องทำใจให้ปลอดโปร่ง ว่างเปล่า ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรทั้งสิ้น แล้วรักษากาย วาจา ใจของเราให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา


                    ถ้าหากกาย วาจา ใจของเราบริสุทธิ์ เมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่าย ๆ และให้หมั่นเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า “สิ่งใดก็ตามที่จะทำให้ใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัว...ก็พึงละเว้นสิ่งนั้น” ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประดุจกัลยาณมิตรที่คอยประคับประคองใจของเราให้เข้าไปสู่ภายใน และไม่หลุดจากกลางของกลาง!

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014755487442017 Mins