ศีลแปด … ของผู้ครองเรือน

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2547

ศีลแปด … ของผู้ครองเรือน


           หลายคนคิดว่า การถือศีลแปดนั้น เป็นเรื่องยากเย็นและทำได้เฉพาะคนโสดหรือคนไม่มีครอบครัวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ใครๆ ก็ทำได้ แม้แต่เด็กหรือผู้ที่มีครอบครัว มีสามีภรรยาแล้วก็ตาม พระท่านแนะนำอย่างนี้ครับว่า ให้เริ่มจากวันพระ ซึ่งแต่ละเดือนก็มีอยู่ ๔ วัน ทั้งแรม ๘ ค่ำ , แรม ๑๕ ค่ำ , ขึ้น ๘ ค่ำ และขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีหนึ่งๆ ก็ได้แล้ว ๔๘ วัน ต่อมา อาจเพิ่มด้วยวันเกิดของตัวเองก็ได้สัปดาห์ละ ๑ วัน เดือนหนึ่งก็ประมาณ ๔ วัน หนึ่งปีก็ได้มาอีก ๔๘ วัน

 

             แล้วถ้าจิตใจเข้มแข็งขึ้นอาจเพิ่มวันเกิดของคู่สามีภรรยา แล้วตามด้วยวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งดี เป็นการปรารภเหตุวันเกิดของบุคคลใกล้ชิด หาโอกาสสร้างความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ถึงตรงนี้คงมีคนถามในใจแล้วว่า ศีลแปด สำคัญอย่างไรจึงต้องนำมาปฏิบัติด้วย โดยเฉพาะกับคนที่มีครอบครัว ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกันเท่าไร ศีลแปดนั้น เป็นข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการประพฤติพรหมจรรย์ เป็นเครื่องมือให้ละเว้นออกจากกามทั้งหลาย ไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย แต่หมายรวมถึงการพอใจในเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอารมณ์อันน่าใคร่ทั้งหลาย การประพฤติพรหมจรรย์ เป็นการยกระดับตัวเองให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เยี่ยงพรหม เพราะในสภาวะแห่งพรหมหรืออรูปพรหมนั้นย่อมไม่เกี่ยวข้องในเรื่องกามคุณทั้งหลาย ส่วนผู้ที่จะไปบังเกิดในเขตแดนแห่งพรหมได้นั้นต้องทำสมาธิจิตถึงขั้นได้รูปฌานหรืออรูปฌานแล้วเป็นอย่างน้อย

 

               อานิสงส์หรือประโยชน์จากการถือศีลแปดหรือประพฤติพรหมจรรย์นั้น ทำให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสหรือช่องทางที่ทำให้ตนเองมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย เมื่อละโลกแล้วจึงได้เข้าสู่อายตนะนิพพานแดนเกษม เพราะชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมานั้น ต่างมีหน้าที่มาสั่งสมบุญบารมี และชีวิตที่มีความหมายนั้น มิใช่อยู่ที่ฐานะการเงิน ความฉลาด ความเก่งกาจในการดำเนินธุรกิจ ความมีเกียรติ หรือมีคนนับหน้าถือตา แต่อยู่ที่บุญกุศลและความบริสุทธิ์ในตัวเองเท่านั้น … ดังนั้น ไม่ว่าเป็นโสดหรือครองเรือน ก็สามารถถือศีลแปดได้เช่นกัน ให้โอกาสตัวเองดูสักครั้งนะครับ

 

ภาดล หาญสุดใจ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00082998275756836 Mins