วิธีเเก้อคติ (ความลำเอียง)

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2567

Captu1.JPG

โยมถาม : อยากทราบวิธีแก้อคติ 4 ครับ


พระอาจารย์ตอบ : อคติ 4 คือ ลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะชัง ลำเอียงเพราะหลง และลำเอียงเพราะกลัวพอเรามีอคติ 4 การตัดสินใจก็จะเบี่ยงเบนไปเลย เช่น ให้สิทธิ์พิเศษกับคนที่เราชื่นชอบ ส่วนคนที่เราไม่ชอบ ทำอะไรก็ไม่ดีไม่ถูกใจไปหมด เป็นต้น


                           หรืออาจจะเป็นเพราะเราถูกเขาหลอก เพราะเรากลัวอำนาจเขา กลัวว่าตนเองจะเดือดร้อน เลยติดสินบนเขาบ้าง ลำเอียงไปบ้าง เพราะเหตุที่เรามีอคติ 4


                           การแก้อคติทั้ง 4 คือ ต้องรักษาใจเราให้เป็นกลาง จะชอบหรือไม่ก็ต้องรักษาความเป็นกลางไว้ให้ได้ ในขณะเดียวกันเราควรหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ถูกใครหลอกได้ง่าย ๆ และต้องกล้าพอที่จะยืนหยัดรักษาความถูกต้องด้วย ซึ่งไม่ง่ายเลย

Captu2.JPG


                             ยกตัวอย่าง ถ้ามีเด็กเส้นเข้ามา แล้วเราไม่ทําตามที่ผู้ใหญ่ขอ เราอาจจะเดือดร้อน แต่ถ้าทุกคนดำเนินชีวิตด้วยมี อคติ 4 สังคมก็จะเดือดร้อน แบ่งเป็นสองมาตราฐาน เกิดความไม่เป็นธรรม แต่ถ้าคนในสังคมไม่มีอคติ 4ว่ากันไปตามเนื้อผ้า สังคมก็จะสงบร่มเย็น ทุกคนยอมรับคำตัดสินที่ถูกต้องตรงกัน


                             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “บุคคลใดไม่ลำเอียงเพราะความรัก ความชัง ความหลง และความกลัว เกียรติคุณเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของบุคคลผู้นั้นย่อมเด่นประดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ไม่มีเสื่อมเลย” ดังนั้น อคติ 4 จําเป็นมากสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม


เจริญพร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012016534805298 Mins