มัชฌิมาปฏิปทา

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2547

 

 

มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง ทางสายกลาง

 

            มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆ ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป คือไม่หมกมุ่นอยู่แต่ในกาม และไม่ทำตัวให้ลำบาก เป็นเหตุให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานได้

 

มัชฌิมาปฏิปทา ในทางปฏิบัติคือมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฐิเป็นต้น

 

มัชฌิมาปฏิปทา ถูกนำมาใช้ในคำทั่วไปสั้นๆ ว่า มัชฌิมา เช่นกล่าวว่า “ ทำอะไรให้เป็นมัชฌิมาเข้าไว้เป็นดีที่สุด”

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011455178260803 Mins