ฉันเก่งและดีเพราะมีคุณแม่่

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2547

 

 

..... สำหรับอาทิตย์นี้ได้เลือกบทความที่ได้รับรางวัลในโครงการ “ ฉันเก่งและดีเพราะมีคุณแม่ ” เสนอเป็นตอนสุดท้าย จากจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด ๑ , ๕๐๓ คน แบ่งเป็นระดับการศึกษาต่างๆ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ควรที่จะได้รับการสนับสนุนและร่วมกันชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย

 

เรียงความ “ ฉันเก่งและดี เพราะมีคุณแม่ ”

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :

โดย น . ส. สุพัตรา จันทร์ภักดิ์

 

“ หญิงใดใดในโลกจะเทียบเท่า รู้ใจเราให้ข้อคิดคำปรึกษา

ให้ความรักความอบอุ่นตลอดเวลา ผู้นั้นหนาคือ แม่ ผู้แสนดี ”

 

ผู้หญิงคนหนึ่งที่มอบชีวิตอันมีค่าให้เกิดมาบนโลกใบนี้ ผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยเฝ้าดูอบรมเลี้ยงดูชีวิตนั้นอยู่ไม่ห่าง ผู้หญิงคนหนึ่งที่พร้อมจะเสียสละ ในสิ่งที่มีค่าให้ชีวิตเล็กๆได้มีความสุข ผู้หญิงคนนั้น คือ “ แม่ ”

ทุกชีวิตที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ กว่าจะเติบโตขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกชีวิตต้องอาศัยการอบรมเลี้ยงดู จากอุ้มมือหลายอุ้มมือของทุกๆคน แต่อุ้มมือที่แสนจะยิ่งใหญ่ มีคุณค่ามหาศาล อุ้มมือนั้น คือ อุ้มมือของแม่ ผู้ซึ่งให้กำเนิดแก่ลูก คอยอบรมเลี้ยงดู แม่ซึ่งเป็นที่รักของลูกทุกคน ผู้สร้างทุกชีวิตให้เกิดมาบนโลกใบนี้ด้วย ความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ต่อชีวิตที่ได้ชื่อว่าลูก ความรู้สึกของแม่ตั้งแต่รู้ว่ามีชีวิตเล็กๆอยู่ในครรภ์ แม่ก็เกิดความปลื้มปีติใจ เฝ้ารอการลืมตามองโลกของลูกรักอย่างใจจดใจจ่อ แม่จะเฝ้าคอยและหวังจะได้เลี้ยงดูชีวิตเล็กๆ นั้นให้เติบโตเป็นเด็กเก่งมีคุณธรรม เป็นเด็กดีของสังคม

ซึ่งเป็นความหวังที่เหมือนกันกับแม่ทุกคนที่มีต่อลูกรัก เช่นเดียวกับแม่ของข้าพเจ้า ทั้งรักทั้งเทิดทูนบูชา แม่ผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จทั้งหมดของลูก เป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดู อบรมข้าพเจ้า คอยให้ความรักความห่วงใยข้าพเจ้าเสมอมา ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ข้าพเจ้าเห็นแต่แม่ เพราะพ่อได้แยกทางกันกับแม่ แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญของความรัก ที่ข้าพเจ้าได้รับที่มีต่อเราสองแม่ลูกมอบให้แก่กันและกัน ความรักนั้นได้เพิ่มพูนทับทวีขึ้น ความรัก ความเอื้ออาทร ความห่วงใยจากแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่คอยมอบให้ข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งอื่นใด

สิ่งที่แม่ได้แสดงให้เห็น ทำให้ดู การอบรมเลี้ยงดู คำชี้แนะแนวทาง คำสั่งสอนล้วนกลั่นออกมาจากใจทั้งสิ้น ด้วยความหวังจะให้ข้าพเจ้าเป็นเด็กดี มีคุณธรรม เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะต่อทุกๆคน แม่ให้ชีวิตที่เป็นอิสระ แม่เปิดมุมมองหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าให้กว้างขึ้น คอยสร้างพลังความกล้าให้สองขาของข้าพเจ้าได้เดินในเส้นทางที่ยาวไกล ต่อสู้กับอุปสรรคมากมาย ที่ต้องเผชิญอย่างกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง อดทน กล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ที่ต้องแก้ไขด้วยตนเองในหลายๆเรื่อง

เรื่องการเรียนไม่เคยทำให้ข้าพเจ้าต้องกังวลใจ แม่ไม่เคยขาดหวังในเรื่องเรียนของข้าพเจ้าว่า ต้องเด่นดังดีกว่าทุกๆคน เพียงแต่แม่ต้องการให้ข้าพเจ้าได้ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด เรียนให้จบไม่ต้องดีอะไรมากมาย ขอแค่ลูกของแม่เป็นคนดี มีคุณธรรมไม่เกเรแค่นี้แม่ก็ภาคภูมิใจมาก แม้ว่าเงินที่ส่งเสียให้ลูกได้เรียน จะแลกกับหยาดเหงื่อแรงงานของแม่ ในบางครั้งอาจมีน้ำใสๆไหลออกมาจากตาของแม่ก็ตาม แม่ก็สู้ทนทุกอย่างเพื่อลูกรักแม่ทำได้ทุกอย่าง ยามป่วยแม่ทำหน้าที่เป็นทั้งหมอคอยรักษา เป็นทั้งพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไม่เคยห่างไปไกลจะคอยอยู่ใกล้ๆคอยดูแล

แม่ทำหน้าที่ยิ่งกว่าธนาคาร หรือแม้กระทั่งตู้เอทีเอ็มเคลื่อนที่ ไม่ต้องใส่รหัสลับใดๆ เพียงแววตามือน้อยของข้าพเจ้าส่งไป แม่ก็จะรับรู้ และตอบสนองความต้องการได้อย่างดีทันที แม่สอนให้รู้จักการให้ การเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่ดีของทุกคนที่พบเจอ สอนให้รักในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง แม่บอกว่า “ ผู้ที่เป็นบัณฑิต ย่อมรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบ ” ด้วยคำสอนนั้นทำให้ข้าพเจ้าชอบที่จะฝึกตนเองให้เป็นผู้อยู่ในกฎระเบียบ เพราะทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นบุคคลที่มีวินัย ยอมรับในความคิดเห็นของทุกคนได้

ข้าพเจ้าจะได้รับการสนับสนุนจากแม่ในการทำบุญทำทาน แม่สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักไปวัด ทำบุญตั้งแต่เด็กๆ ปลูกฝังในวัฒนธรรมประเพณี รักในความเป็นไทยทุกๆด้าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ได้ทำให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยผิดหวังในสิ่งนั้น ข้าพเจ้ากลับภาคภูมิใจมาก แม่คอยเป็นเงาตามตัวสร้างกำลังใจ ในยามที่ข้าพเจ้าท้อแท้ เสียใจ แม่จะสร้างความสุข เสียงหัวเราะรอยยิ้มอยู่เสมอ แม่สอนให้รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี จะได้ไม่เป็นทุกข์ ให้เป็นคนขยันอดออม จะได้ชนะความเกียจคร้าน ประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆที่ตั้งใจ

สิ่งที่ดีที่มีค่าจากดวงใจแม่ที่มอบให้ข้าพเจ้าตลอดมา สิ่งเหล่านั้นได้หล่อเลี้ยง ปลูกฝังให้ข้าพเจ้า เป็นชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขมีคุณค่า ตั้งแต่เล็กจนโตแม่ได้สร้างชีวิตที่เล็กๆให้เป็นชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีคุณค่า เป็นเด็กที่ดีและเก่งมีคุณธรรมด้วยความรักความห่วงใย ความเมตตาจากแม่จะช่วยให้ข้าพเจ้า หรือผู้ที่เป็นลูกทุกคน เป็นเด็กดีเด็กเก่งไม่เกเร ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมีพลัง และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นต้นแบบให้กับทุกๆคนในวันข้างหน้าต่อไป

สิ่งที่ล้ำค่าทุกๆสิ่งที่แม่มอบให้ เป็นส่วนที่สำคัญที่ส่งเสริมช่วยให้ทุกคนปฏิบัติ ประพฤติในสิ่งที่ดี

รักที่จะทำในสิ่งที่ดี มีความรัก ความเมตตา เอื้ออาทรต่อคนอื่น แม่มีบุญคุณอันจะประมาณไม่ได้ รักลูกลึกซึ้งกว่าใคร ลูกๆทุกคนจึงควรตอบแทนพระคุณของแม่ ทั้งในชีวิตจริงที่มีอยู่ หรือกระทั่งชีวิตที่ไร้ตัวตน เพราะแม่ทุกคนเป็นบุคคลที่โลกไม่อาจลืมเลือน เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง เชิดชูในทุกๆด้าน ให้แม่ทุกคนได้มีความสุขด้วยกลอนบทนี้

 

“ พนมมือสิบนิ้วก้มลงกราบ น้อมลงบาทคุณมารดาผู้สร้างสรรค์

ร้อยมะลิเรียบเรียงความผูกพัน มุ่งสู่ฝันเด็กดีของแม่เอย ”

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011756340662638 Mins