ผู้ถูกตัณหาครอบงำ

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ถูกตัณหาครอบงำ ถูกศีลพรตผูกมัด
ประพฤติตบะอันเศร้าหมองตั้งร้อยปี
จิตของเขาก็หลุดพ้นด้วยดีไม่ได้
เขามีตนเลวจะถึงฝั่งไม่ได้


สํ. ส. ๒๕/๔๐

 Total Execution Time: 0.0011127670605977 Mins