เวไนยสัตว์

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2547

 

 

เวไนยสัตว์ แปลว่า สัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอน

 

             เวไนยสัตว์ หมายถึงผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้ เป็นคำเรียกคนที่มีกิเลสเบาบางซึ่งอาจบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆ เหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์หลายวันเข้าก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาบานได้

 

            เวไนยสัตว์ บุคคลประเภทที่ ๓ ในบุคคล ๔ ประเภทที่เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า คือ อุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ และปทปรมะ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016421449184418 Mins