มูลนิธิธรรมกาย5 วัดน้ำท่วม

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2549

จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์และประชาชนในหลายพื้นที่ ทางมูลนิธิธรรมกายโดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จึงได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ทางมูลนิธิฯได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 วัด ด้วยกัน

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคจำนวนกว่าพันชุดไปถวายให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระอาจารย์ชินพงษ์ อายุวฑฺฒโก และชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นตัวแทนถวายให้แก่วัดจำนวน 5 วัด ประกอบด้วย วัดโพธิ์คลาน วัดพระรูป วัดไชนาวาส วัดชายทุ่ง และ วัดปู่บัว

พระมหาย้อย กิตฺติญาโณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์คลาน กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ทุกพื้นที่ของวัดระดับน้ำท่วมสูงเป็นเวลานาน พระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ สร้างความลำบากแก่พระสงฆ์ เพราะต้องอาศัยประชาชนมาทำบุญ ประกอบกับที่วัดเลี้ยงสุนัขที่คนนำมาปล่อยไว้เป็นจำนวนมาก ภาระหนักจึงตกอยู่ที่พระสงฆ์เนื่องจากอาหารไม่เพียงพอ แต่ก็ต้องแบ่งอาหารบางส่วนให้กับสุนัข เพราะทุกชีวิตก็ต้องดำเนินชีวิตให้อยู่รอด แม้จะประสบกับปัญหาวิกฤติมากเพียงใดก็ตาม

     พระอนุกูล สุวรรณากร รองเจ้าอาวาสวัดพระรูป กล่าวถึงสถานการณ์ในขณะนี้ว่าบริเวณทางเข้าวัดถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนกระทั้งไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะในการเดินทาง ส่วนในเรื่องภัตตาหารญาติโยมจะนำมาถวายแต่ก็ไม่เพียงพอ ซึ่งในบางครั้งทางวัดต้องนำข้าวสาร และอาหารแห้ง มาช่วยกันประกอบอาหารเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดในช่วงน้ำท่วม

พระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชนาวาส กล่าวว่าถนนที่ใช้สัญจรเข้าวัดถูกตัดขาด ไม่สามารถนำรถเข้าไปได้ ทางทีมช่วยเหลือต้องช่วยขนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะนำไปถวายขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ทางราชการเตรียมไว้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเดินทางไปให้ความช่วยเหลือ เมื่อไปถึงก็พบว่าบริเวณวัดถูกน้ำท่วมขังทั้งหมด พระภิกษุสงฆ์ต้องเดินย่ำน้ำอยู่เป็นเวลานานกว่า 2 เดือน

ด้านวัดชายทุ่ง ทีมช่วยเหลือต้องถวายเครื่องอุปโภคบริโภค ที่บริเวณริมถนน พระครูสุวรรณบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชายทุ่ง เดินทางออกมารับด้วยตนเอง พร้อมทั้งกล่าวกับทีมช่วยเหลือว่ารู้สึกตื้นตันใจกับความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งในตอนแรกคิดว่าความช่วยเหลือจะถูกยกเลิกเพราะการเดินทางลำบาก แต่พอได้รับการติดต่อมาก็รู้สึกดีใจ เพราะขณะนี้ที่วัดปริมาณน้ำสูงถึง 1เมตร 50 เซนติเมตร

พระครูศิริวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปู่บัว ต้องพายเรือออกมารับเครื่องอุปโภคบริโภคที่บริเวณหน้าวัด และกล่าวถึงความเป็นอยู่ในขณะนี้ว่าลำบากมาก โดยเฉพาะห้องน้ำเพราะไม่สามารถเข้าได้ เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูง บางครั้งต้องขับถ่ายของเสียลงน้ำ นอกจากนี้การเดินย่ำน้ำเป็นเวลานานส่งผลให้พระสงฆ์บางรูปมีอาการของโรคเท้าเปื่อย พร้อมทั้งขอบคุณในความช่วยเหลือของทางมูลนิธิธรรมกายในครั้งนี้

สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้นับได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง มีข่าวผู้ประสบอุทกภัยเสียชีวิตมากมายเป็นรายวันตามหน้าหนังสือพิมพ์ และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ทางมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์จะยังคงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

อนุธิดา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011204163233439 Mins