ช่วยเหลือวัดน้ำท่วม22วัด จ.ชัยนาท

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2549

 

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้นำจตุปัจจัย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่วัด 22 วัด ในจังหวัดชัยนาท ที่ประสบอุทกภัย โดยใช้สถานที่ในวัดกรุณา จัดพิธีดังกล่าว สำหรับวัดทั้ง 22 วัด ที่เดินทางมารับถวาย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ ได้แก่

วัดไผ่ล้อม วัดวังสาคร วัดมะปราง วัดสมอ สำนักสงฆ์วัดสระแก วัดศรีมงคล วัดหาดอาษา วัดยางศรีเจริญ วัดศรีมงคล วัดตะกู วัดคงคาราม วัดโคกจันทร์ วัดสามนิ้ว วัดโพธิมงคล วัดหลวงสิริบูรณาราม วัดสมุทร วัดสรรพยาวัฒนาราม วัดกำแพง วัดราษฎร์บูรณะ วัดโคกเข็ม วัดศาลาขาว วัดอินทราราม

นำโดย พลอากาศเอกวีระวุธ ลวะเปารยะ กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ และกัลยาณมิตรในจังหวัดชัยนาทเป็นตัวแทนถวาย

และจากนั้นทางคณะที่ออกให้ความความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกายได้เดินทางต่อไปที่วัดหลวงสิริบูรณาราม ซึ่งวัดดังกล่าวไม่สามารถเดินทางออกมารับเครื่องอุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากมีน้ำท่วมในระดับสูงมาก จึงต้องพายเรือออกมารับเครื่องอุปโภคบริโภค

จากสภาวะอุทกภัยในครั้งนี้ น้ำท่วมขังในระดับสูงและเป็นเวลานาน ทำให้ทั้งประชาชนเองก็ยังขลาดแคลนเครื่องอุปโภค การตักบาตรก็น้อยลง ทางวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ประสบภัยจึงได้รับความลำบาก ในส่วนของน้ำดื่ม และอาหารต่าง ๆ รวมไปถึงพื้นที่ของวัดที่ต้องจมอยู่ในน้ำ การปฏิบัติภารกิจในทางศาสนาก็ไม่สะดวก

ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมขังเป็นเวลานานดังกล่าว ทั้งตามวัดวาอารามต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนที่ต้องประสบกับภัยในยามนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิธรรมกาย ยังคงเดินหน้าเข้าช่วยเหลือตามพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยและปรารถนาช่วยบรรเทาความทุกข์ยากให้ลดลงได้บ้าง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011071523030599 Mins